Nemovitosti

  • Zajišťování komplexních právních služeb v oblasti převodu vlastnických práv k nemovitostem
  • Nájmy a podnájmy staveb a pozemků, bytů a nebytových prostor
  • Kupní, darovací a směnné smlouvy, smlouvy nájemní, podnájemní 
  • Vyklizení bytů a nebytových prostor
  • Společenství vlastníků jednotek