Obchodní právo

  • Vedení právní agendy vyplývající z provozu firem či obchodních společností včetně zajišťování právního poradenství,  právního zastoupení  v oblasti obchodních společností (zápis v obchodním rejstříku, změna zápisu či výmaz) jejich založení, zrušení s likvidací či bez likvidace a jejich zánik
  • Insolvenční řízení – insolvenční návrhy věřitelů, dlužníků, přihlášky pohledávek, incidenční spory
  • Převody obchodních podílů
  • Příprava a posuzování různých typů obchodních smluv, dohod, rámcových smluv, všeobecných obchodních podmínek, apod.   
  • Vymáhání  a správa pohledávek klientů včetně jejich zajištění  s preferencí mimosoudního rychlého vymožení