Pracovní právo

  • Právní poradenství v pracovněprávních otázkách
  • Řešení vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci vzniklých v souvislosti s pracovním poměrem zaměstnanců u zaměstnavatele a jeho ukončením, problematika mezd a odstupného
  • Zastupování klientů v soudních řízeních v rámci vztahů pracovního práva