Rodinné právo

  • Smlouvy mezi snoubenci či manželi o úpravě jejich společného jmění manželů
  • Rozvod manželství, právní zastoupení klienta včetně sepisu návrhu na rozvod manželství a dohod o vypořádání společného jmění manželů
  • Sepis a právní zastoupení klienta ve věci úpravy poměrů k nezletilým dětem  jak pro dobu před rozvodem, tak po rozvodu manželství včetně problematiky svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavá výchova a nebo společná výchova dětí
  • Výživné nezletilých i zletilých dětí
  • Výživné manžela(ky) a výživné rozvedeného manžela(ky)
  • Výživné neprovdané matky a náklady s těhotenstvím a porodem