Trestní právo

  • obhajoba osob obviněných
  • právní pomoc poškozeným v trestním řízení a jejich zastoupení v trestním řízení včetně uplatnění nároku na náhradu škody v rámci trestního řízení
  • právní pomoc osobám podezřelým v rámci podání vysvětlení
  • právní pomoc svědkům při jejich výslechu