Advokátní úschova

  • V případě koupě či prodeje (nemovitosti, obchodního podílu či jiné věci), může naše advokátní kancelář vedle sepsání předmětných  smluv také převzít finanční prostředky do advokátní úschovy prostřednictvím bankovního účtu k tomu zvláště zřízeném u banky  a zajistit tak pro smluvní strany  bezpečný způsob zajištění úhrady sjednané ceny.