O nás

 

Advokátní kancelář Mgr.Veroniky Altnerové byla založena v lednu roku 2006 v Praze za účelem poskytování komplexního právního  poradenství klientům, ať  fyzickým či právnickým osobám, podnikajícím či nepodnikajícím, a to  ve všech právních oblastech, především pak v oblasti práva občanského,  včetně práv k nemovitostem,  práva obchodního, rodinného, pracovního a trestního práva

 

 

V případě potřeby a po předchozí  dohodě s klientem je kancelář schopna zajistit potřebnou externí součinnost s  ověřenými soudními znalci, notáři, daňovými poradci, auditory, exekutory a překladateli.

 

 

Pokud na těchto stránkách nenajděte informaci, která Vás zajímá, neváhejte mě kontaktovat.